FANDOM


Wiki Sport w grach Puchar Świata w skokach narciarskich

Puchar Świata jest corocznie rozgrywanym cyklem zawodów w skokach narciarskich. Każdy sezon zaczyna się pod koniec listopada i trwa do mniej więcej połowy marca następnego roku. W trakcie cyklu przeprowadzane są zawody indywidualne oraz drużynowe. W ramach Pucharu Świata odbywa się kilka turniejów. Najbardziej prestiżowym jest Turniej Czterech Skoczni, który odbywa się na przełomie roku na skoczniach niemieckich i austriackich. Historia Turnieju jest zdecydowanie dłuższa niż całego Pucharu Świata. Pod koniec sezonu w marcu na czterech skoczniach w Finlandii, Norwegii i czasem w Szwecji odbywa się z kolei Turniej Skandynawski (Nordycki). Ponadto od sezonu 2008/2009 na trzech skoczniach niemieckich odbywa się FIS Team Tour. Jak sama nawa mówi jest to turniej drużynowy. Każdy z konkursów odbwających się w ramach Pucharu Świata jest tak samo punktowany. Przez cały sezon prowadzona jest klasyfikacja generalna Pucharu Świata obejmująca ponkty zdobywane w kolejnych zawodach. Po zakończeniu sezonu najlepszy zawodnik odbiera Kryształową Kulę. Na tych samych zasadach przyznaje się Małą Kryształową Kulę za występy na skoczniach mamucich. Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzi się klasyfikację drużynową pod nazwą Puchar Narodów. Tutaj sumuje się punkty zdobywane w czasie sezonu przez zawodników z danego kraju w poszczególnych konkursach oraz punkty za zawody drużynowe.

Kalendarz

Kalendarz sezonu Pucharu Świata opracowywany jest z kilkuletnim wyprzedzeniem. Najpierw tworzy się prowizoryczny terminarz, obejmujący prawdopodobny scenariusz sezonu, ale który jeszcze może się zmienić. Prowizoryczny kalendarz tworzy się z trzyletnim wyprzedzeniem. Po zakończeniu sezonu na kongresie FIS dochodzi do zatwierdzenia ostatecznego terminarza na najbliższy nadchodzący sezon zimowy.

Sezon dzieli się na periody (etapy). Zazwyczaj podział wygląda następująco:

 • period 1: Letnie Grand Prix poprzedzające sezon zimowy,
 • period 2: od inauguracji Pucharu Świata aż po Turniej Czterech Skoczni,
 • period 3: Turniej Czterech Skoczni (czasem period ten obejmuje pierwsze zawody odbywające się po turnieju),
 • period 4: zawody styczniowe i lutowe aż po FIS Team Tour,
 • period 5: FIS Team Tour
 • period 6: Turniej Skandynawski i finał Pucharu Świata.

Pewne punkty terminarzy w kolejnych sezonach pozostają niezmienne. Od kilku lat ukształtowały się także stałe terminy poszczególnych konkursów. W ten sposób sezon tradycyjnie rozpoczyna się w Kuusamo, natomiast kończy w Planicy. Ponato zgodnie z wytycznymi FIS wskazać można kilka zasad tworzenia terminarza:

 1. Stałe terminy i niezmienna kolejność rozgrywania konkursów w ramach Turnieju Czterech Skoczni.
 2. W sezonie poprzedzającym Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, Mistrzostwa Świata w lotach oraz Igrzyska Olimpijskie w miejscu ich rozgrywania musi odbyć się tzw. próba. Jeżeli miejsca te nie są stałym lub bardzo częstym miejscem goszczenia Pucharu Świata, wówczas taką próbę należy przeprowadzić w miarę mozliwości w piewrszym weekendie lutego.
 3. Cykl FIS Team Tour, który odbywa się bezpośrednio przed główną imprezą sezonu. Składa się on z trzech konkursów indywidualnych i dwóch drużynowych. FIS Team Tour rozpoczyna się w Willingen, w środku tygodnia odbywają się zawody w Klingenthal, natomiast zakończenie przypada na obiekt mamuci w Oberstdorfie lub Bad Mittendorf (obiekty te zmieniają się co drugi rok). Dopuszczalne jest odwrócenie co kilka lat kolejności miejsc rozgrywania zawodów.
 4. Turniej Skandynawski, który odbywa się w marcu i trwa zwyczajowo 8 dni. Składa się z czterech konkursów indywidualnych na dwóch skoczniach w Finlandii i dwóch w Norwegii. Rozpoczyna się w Lahti, a kończy tradycyjnie w Oslo.

Światowa Lista Rankingowa

Światowa Lista Rankingowa (WRL) to ranking zawodników, którzy zdobywali choćby punkt w jednym z ostatnich 6 periodów Pucharu Świata. Ranking jest ruchomy, tzn. że po zakończeniu danego periodu jego rezultaty wliczane są do listy zastępując najbardziej odległy w czasie. Punkty ze wszystkich 6 periodów są zawodnikom sumowane, a następnie zawodnicy układani są od najwyższej do najniższej sumy punktów. Na podstawie tego rankingu poszczególnym federacjim przyznawane są tzw. kwoty startowe na cały period. Zasady przyznawania kwot startowych są następujące:

 • ilość miejsc zajmowanych przez daną federację w WRL w czołowej 50 rankingu odpowiada ilości zawodników mozliwej do wystawienia, nie więcej jednak niż sześć,
 • po zakończeniu każdego periodu w Pucharze Kontynentalnym najlepszych pięciu zawodników tego periodu ma prawo startu na kolejny period w Pucharze Świata (jeżeli w tym momencie jakaś federacja przekroczy limit 7 zawodników, wówczas prawo kolejnego zawodnika przechodzi na następnych w klasyfikacji),
 • kraj lidera/zwyczięzcy Pucharu Świata otrzymuje dodatkowe miejsce (jeżeli w tym momencie jakaś federacja przekroczy limit 7 zawodników, wówczas bonus przepada),
 • federacja prowadząca/która zwyciężyła w klasyfikacji Pucharu Narodów otrzymuje dodatkowe miejsce (jeżeli w tym momencie jakaś federacja przekroczy limit 7 zawodników, wówczas bonus przepada),
 • organizator zawodów ma prawo dwa razy w sezonie wystawić tzw. grupę krajową liczącą maksymalnie 6 zawodników,
 • jednej federacji przysługuje maksymalnie 7 miejsc w jednym konkursie.

Skocznie w ramach Pucharu Świata

Stałymi organizatorami zawodów Pucharu Świata są:

 1. 22px-Flag_of_Germany.svg.png Allgau Arena - Oberstdorf, Grosse Neue Olympiaschanze - Garmisch-Partenkirchen, Muhlenkopfschanze - Willingen.
 2. 22px-Flag_of_Austria.svg.png Berg Isel - Innsbruck, Paul Ausserleitner Schanze - Bischofschofen.
 3. 22px-Flag_of_Norway.svg.png Lysgyrdsbakken - Lillehammer, Nye Hollmenkollbakken - Oslo.
 4. 22px-Flag_of_Finland.svg.png Pujo - Kuopio, Ruka - Kuusamo, Salspauselka - Lahti.
 5. 22px-Flag_of_Slovenia.svg.png Letalnica - Planica.
 6. 20px-Flag_of_Switzerland.svg.png Grosse Titlis - Engelberg.
 7. 22px-Flag_of_Poland.svg.png Wielka Krokiew - Zakopane.
 8. 22px-Flag_of_Japan.svg.png Okurayama - Sapporo.

Skocznie na któych często odbywają się zawody Pucharu Świata:

 1. 22px-Flag_of_Germany.svg.png Vogtlandarena - Klingenthal, Heini Klopfer Skiflungschanze.
 2. 22px-Flag_of_Austria.svg.png Kulm - Bad Mittendorf/Tauplitz.
 3. 22px-Flag_of_Norway.svg.png Granasen - Trondheim.
 4. 22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Certak - Harrachov HS 205, Certak - Harrachov.

Skocznie na których rzadziej odbywał się Puchar Świata oraz znajdujące się w propozycjach na kolejne sezony:

 1. 22px-Flag_of_Germany.svg.png Hochfirstschanze - Titisee Neustadt.
 2. 22px-Flag_of_Austria.svg.png Alpen Arena - Villach.
 3. 22px-Flag_of_Norway.svg.png Vikersundbakken - Vikersund.
 4. 22px-Flag_of_Slovenia.svg.png Bauhenk - Kranj.
 5. 22px-Flag_of_Poland.svg.png Malinka - Wisła.
 6. 22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Jested - Liberec.
 7. 22px-Flag_of_Italy.svg.png Trampolino Dal Ben - Val di Fiemme, Trampolino a Monte - Pragelato.
 8. 22px-Flag_of_Russia.svg.png National Ski Jumping Centre - Krasnaja Polana.
 9. 22px-Flag_of_Sweden.svg.png Lugnet - Falun.

Skocznie, które obecnie nie są brane pod uwagę przy ustalaniu kalendarza:

 • Chamonix, Lake Placid, Park City, Iron Mountain, Hakuba, Oberhof, Yabuli, Almaty, Peyongchang, Oberhof, Erzurum.


Sezony: 2011/2012 2012/2013 2013/2014


Ostatnie zmiany